IMS logo - klik for at gå til forsiden

nyheder1

Overhængende brandfare i arkiverne

Det er stadig tørt og brandfarligt på mange kontorer landet over. Sommerens tørke har blot gjort det endnu mere påtrængende at afskaffe de mange papirarkiver som endnu findes i administrationen. Personalearkivet, kontraktarkivet, ringbind med fakturaer og meget mere, er letantændeligt materiale som i øvrigt også opholder sig ulovligt på hylderne. Den nye persondataforordning, GDPR indeholder som bekendt skrappe regler for håndteringen af personfølsom information, meget af det i dokumenter. Adgangskontrol, logning af alle hændelser, kassationsregler, aktindsigt og meget mere. Alt dette er i praksis umuligt at overholde med et klassisk papirarkiv og i øvrigt tilnærmelsesvis også umuligt med Outlook- og Stifindermapper som mange endnu bruger.

Tiden er inde til at komme i gang med elektronisk arkivering (ESDH) og for den sags skyld også sikker elektronisk kommunikation med e-Boks.

IMS Personale

Elektronisk arkiv til personalesager, der overholder GDPR.

Det siger vores kunder om
IMS Personale

IMS FakturaFlow

Elektronisk fakturagodkendelse, der sparer på ressourcerne.

Det siger vores kunder om
IMS FakturaFlow

IMS Arkiv

Elektronisk dokumenthåndtering og arkivering, der giver overblik.

Det siger vores kunder om
IMS Arkiv

IMS DigitalPost

Digitalt postsystem, der gør postforsendelsen billig og effektiv.

Det siger vores kunder om
IMS DigitalPost