IMS logo - klik for at gå til forsiden

nyheder1

Nyheder

En ny version af IMS DigitalPost 2.6 er ved at være klar til frigivelse hos vores kunder. Versionen omfatter vigtige ændringer og forbedringer, som både vi og vores kunder har efterspurgt. Her er nogle af de væsentligste i den nye version:

  • Fejlhåndteringen i systemet er væsentligt forbedret. Det er opnået ved at indføre en ny database baseret model for systemet. Modellen sikrer en langt bedre håndtering af de fejl fra e-Boks vi ind imellem oplever ved afsendelser
  • Forbedring i den service, der afsender breve samt i logning og arkivering i IMS Arkiv
  • Signering af dokumenter. Det er i denne version muligt at definere om et afsendt brev skal signeres i modtagers e-Boks. Når et dokument er signeret hos modtager direkte i e-boks, returneres det til institutionen og signeringskvitteringen kan automatisk arkiveres i den pågældende arkivsag i IMS Arkiv. Løsningen er ideel til f.eks. ansættelsesdokumenter, samtykker og meget andet
  • Validering af CPR-information i vedhæftede dokumenter, så det kan undgås at vedhæftninger indeholder forkert cpr-nummer information i forhold til modtager

For mere information og bestilling af IMS DigitalPost opgradering kontakt vores This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

For at kunne benytte signeringsfunktionen skal institutionen tegne en tillægsaftale til deres eksisterende e-Boks aftale. Denne aftale bestilles direkte hos e-Boks. Kontakt Sales Manager Henrik Holm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hos e-Boks for e-Boks aftalen

Skole ERP og integration

”Skole ERP” er ved at blive et mere og mere centralt begreb også for de danske erhvervsskoler. Skolens processer omkring data bliver i stigende grad afhængige af hinanden. Det bliver tydeligt i takt med at vi oplever at optimeringskrav, sikkerhedskrav og andre typer formelle forventninger fra omverdenen intensiveres.

Øgede forventningerne til integration stiller helt naturligt også øgede krav til skolens leverandører af IT Systemer. Disse systemer opretter, opbevarer og håndterer jo netop data om skolens ressourcer. Hos IMS tolker vi vores opgave sådan, at vi må stille både funktionerne i vores løsninger, data og dokumenter til rådighed for de øvrige vigtige IT-systemer skolen benytter. Det drejer sig selvfølgelig primært om studieadministrative systemer og økonomistyringen, men også mere og mere andre 3. parts it-løsninger hos skolen.

Derfor har vi udviklet et fuldt standardiseret webservice-baseret integrationsframework, som kan stilles til rådighed for alle andre it-leverandører.  Det kan bruges til at hente og data og dokumenter samt benytte funktioner i vores dokumenthåndterings løsninger.  Indtil nu har UDDATA, DXC (Ludus) og BOSS benyttet sig af frameworket, men flere vil helt sikkert komme til.

Skolen kan selvfølgelig roligt forvente at vi har fuldt styr på dokumentsikkerheden og rettighederne til de vigtige data og dokumenter, som IMS systemerne opbevarer og håndterer.

IMS FakturaFlow er udkommet i en ny version 2.7 som er blevet udvidet med ekstra nyttige funktioner:

Udvidet webApp

Det er nu også er muligt at kontere bilag direkte i App`en, som også er udvidet flere muligheder for bl.a. kommetarvisning så man kan se eksisterende kommentarer samt tilføje nye

Udvidet rekvisitionsmodul

Endnu flere muligheder for at kommunikere fra modulet via e-mail. Bl.a. er der nu mulighed for at de rette informationer vedr. en ordre kan sendes via e-mail til leverandøren. Til dette er der tilføjet opsætningsmuligheder i IMS FakturaFlow så det er fleksibelt og nemt.

Udvidelse af Oversigter og Søgning

Oversigt og Søgning er udvidet med et nyt felt til visning af kommentarer så man altid i listen kan se seneste kommentar for en faktura. Desuden er der nu mulighed for at åbne flere fakturaer fra oversigten på én gang.

Dataport til NAV 9.0

Navision 9 er på trapperne, og nogle af vores kunder har allerede aftalt tid til opgradering hos deres Navision leverandør. I forhold til den eksisterende standard dataport mellem IMS FakturaFlow og NAV er der ingen ændringer. Det betyder at alle roligt kan opdatere til den nye NAV 9.0 og benytte den allerede installerede dataport til IMS FakturaFlow.

Scanning og afløftning af data fra PDF faktura

De fleste af vores kunder benytter i dag NemHandel netværket og får derfor leveret de fleste fakturaer elektroniske i UBL formatet. Scanning af mange af fakturaerne er dog stadig en del af hverdagen for en del af vores kunder, fordi det ikke muligt for alle at få alt leveret elektronisk. Derfor tilbyder vi en integration, der kan indlæse XML filer fra diverse løsninger til scanning og afløftning, bl.a. ReadSoft Online. Vi har nu udvidet integrationen så den også omfatter scannede XML filer fra firmaet Bilagsscan. Denne løsning er både fleksibel og prismæssigt attraktiv.

Hvis du gerne vil vide gerne vil vide mere om dette, så kontakt Maria Høj Radmer på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på 2449 9972 .

Opgradering til den nye version 2.7 kan aftales på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og udføres på alm. konsulentvilkår.

IMS Personale

Elektronisk arkiv til personalesager, der overholder persondatareglerne.

Det siger vores kunder om
IMS Personale

IMS FakturaFlow

Elektronisk fakturagodkendelse, der sparer på ressourcerne.

Det siger vores kunder om
IMS FakturaFlow

IMS Arkiv

Elektronisk dokumenthåndtering og arkivering, der giver overblik.

Det siger vores kunder om
IMS Arkiv

IMS DigitalPost

Digitalt postsystem, der gør postforsendelsen billig og effektiv.

Det siger vores kunder om
IMS DigitalPost